П’ятниця, 12 квітня 2024

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

До Всесвітнього дня водних ресурсів 

 

imageВсесвітній день водних ресурсів (Міжнародний день води) – міжнародний день, запроваджений Генеральною асамблєю ООН у 1993 році. У прийнятій резолюції визначалось, що враховучи важливість водних ресурсів у розвитку економічної діяльності і соціального благополуччя, щорічно 22 березня оголосити Міжнародним днем води.

Державам в цей день рекомендовано проводити заходи, присвячені підвищенню інформованості громадськості стосовно важливості збереження та освоєння водних ресурсів,  які здійснюються шляхом публікації і поширення агітаційної інформації, організації конференцій, круглих столів, семінарів і виставок.

За традицією Всесвітній день водних ресурсів присвячується певній тематиці. Тема 2018 року – «Природа і вода».

Проблема води є однією з найголовніших соціальних і науково-технічних проблем сучасності, вирішення якої значною мірою залежить від вивчення водних ресурсів, рівня знань про явища і процеси, що відбуваються в гідросфері, а також від ефективних заходів з раціонального використання і охорони природних вод.

Інтенсивний розвиток промисловості та сільського господарства, збільшення населення, освоєння нових територій і пов’язане з цими процесами різке збільшення водокористування суттєво впливають на стан водних ресурсів. У найбільш освоєних районах земної кулі нині не залишилось річкових басейнів, гідрологічний режим яких не був би порушений господарською діяльністю людини.

За останні десятиліття змінилося ставлення до води як до природного ресурсу. Попередня впевненість у необмеженості водних ресурсів змінилася занепокоєнням за них. Це зумовлено збільшенням використання води, виникненняя дефіциту її навіть у добре забезпечених природними водами районах і різким погіршенням якості води. Збільшення використання води різними галузями господарства триватиме і в майбутньому, тому питанням використання водних ресурсів, їх охорони і відтворення приділяється багато уваги.

Новітні глобальні виклики ХХІ століття зумовлюють посилення уваги до питань ресурсного забезечення та його структури. Важливим елементом природного капіталу у системі національного багатства є водні ресурси, які відіграють одну з пріоритетних ролей у забезпеченні сталого функціонування держави.

Водні ресурси України є національним надбанням народу і складають єдиний державний водний фонд, що забезпечує соціальні, виробничі потреби населення та економіки усіх регіонів країни. Питанням вивчення, обліку, планування раціонального використання водних ресурсів, охорони поверхневих вод від забруднення і виснаження, транспортування до місць призначення займаються окремі підрозділи водогосподарського комплексу.

Водне господарство України на сучасному етапі характеризується інтеграцією, посиленням впливу на розміщення та розвиток продуктивних сил окремих регіонів, зростанням значення води як однієї з основ господарства країни в цілому. В країні побудовано багато різних гідротехнічних споруд і водогосподарських систем, проводяться роботи з меліорації земель, териториального перерозподілу, сезонного регулювання стоку, попередження шкідливої дії вод, а також інші водогосподарські заходи.

До Всесвітнього дня водних ресурсів у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого підготовлено віртуальну виставку. Представлені публікації знайомлять з гідросферою як середовищем життя; розповідають про наслідки впливу антропогенного забруднення на водні екосистеми; інформують про екологічний стан басейнів річок та озер України і основні заходи щодо раціонального використання, охорони і відновлення водних ресурсів; розкривають проблеми ефективного управління водогосподарською галуззю; висвітлюють правові аспекти охорони водних об’єктів у зазначеній сфері.

На виставці представлено документи з фондів НБУ ім. Ярослава Мудрого. Для пошуку інших видань даної тематики радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки та традиційними картковими каталогами.

 

Інформацію підготувала

головний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Сливка О. В.

1/52

Водний кодекс України ; Кодекс України про надра ; Лісовий кодекс України ; Повітряний кодекс України : станом на 9 берез. 2017 р. : відповідають офіц. тексту. – Офіц. вид. – Харків : Право, 2017. – 274 с.

 

Шифр зберігання: А775423