Субота, 15 червня 2024

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Основні послуги

Згідно із Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

користувачі бібліотеки мають право:


 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
 • замовляти і одержувати у тимчасове користування документи з інших бібліотек України через міжбібліотечний абонемент;
 • брати участь у роботі бібліотечних рад.

 

До послуг користувачів НБУ ім. Ярослава Мудрого:


 • понад 4,9 млн документів: книжкових, періодичних і електронних видань, аудіовізуальних і образотворчих матеріалів, CD-дисків, авторефератів дисертацій та інших матеріалів із усіх галузей знань; колекції книг відомих діячів культури, документів ООН та Міжнародної Організації Праці;
 • видання XVI  — першої половини XX ст. (до 1945 р. включно), особливо цінні сучасні видання;
 • 0,6 млн документів спеціалізованого фонду 79 мовами світу: з питань економіки, права, історії, соціології; колекція документів з мистецтва, архітектури і дизайну; видання зарубіжної україніки; зарубіжні довідкові видання;
 • постійно діючі виставки нових надходжень;
 • свіжі номери українських газет і журналів у відкритому доступі;
 • консультативна допомога досвідчених бібліографів;
 • безкоштовний доступ до:

     - Власних БД, представлених на сайті НБУ ім. Ярослава Мудрого:

         Політематична БД статей із періодичних видань (з 2002 р.);

         Політика і політики у дзеркалі періодичних видань України (з 2000 р.);

         Статті з наукових збірників (з 1995 р.);

         Книжкові та спеціальні видання (з 1995 р.);

         Автореферати дисертацій (з 1995 р.);

         Статті із зарубіжних періодичних видань (з 2001 р.).

 

- Баз даних "Ліга. Закон", "Законодавство України".