Субота, 15 червня 2024

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Громадське обговорення

Звіт

про проведення громадського обговорення

щодо присвоєння Національній парламентській бібліотеці України

імені Ярослава Мудрого

 

1. Найменування організатора громадського обговорення: Національна парламентська бібліотека України.

 

2. Зміст питання, що виносилося на громадське обговорення: Пропозиція Національній парламентській бібліотеці України присвоїти ім’я Ярослава Мудрого (978-1054) – державного діяча, великого князя київського. Час правління Ярослава увійшов в історію України як період найвищого розквіту Руської держави, зокрема, культури. За ініціативи Ярослава в Києві почалася праця над перекладами текстів із грецької та інших мов на церковнослов’янську мову, було переписано багато книг, укладено літописний звід.  Як особливий вид мистецтва стала розвиватися книжкова мініатюра, особливістю якої було художнє оформлення сторінок та дорога оправа. Ярослав Мудрий заснував при Софійському соборі школу та першу бібліотеку Київської Русі, яка згадується у літописних джерелах. Враховуючи значний особистий внесок Ярослава Мудрого у розвиток української культури та з нагоди 980-ї річниці заснування першої відомої в Україні бібліотеки, яка буде відзначатися у 2017 році, 150-ї річниці з часу заснування Національної парламентської бібліотеки України (1866), провідного державного культурного, освітнього, науково-інформаційного закладу, що виконує функцію методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, бере участь у розробленні та реалізації державної політики в галузі бібліотечної справи,  на громадське обговорення виносилася пропозиція про присвоєння Національній парламентській бібліотеці України імені Ярослава Мудрого.

 

3. Інформація про осіб, які взяли участь у обговоренні порушеного питання: Громадське обговорення проводилося у формі електронної консультації. Було отримано та розглянуто 156 електронних листів: 37 -  від  юридичних осіб (бібліотек, громадських організацій, наукових установ, вищих навчальних закладів) та 119 фізичних осіб (вчених, бібліотечних працівників, письменників, краєзнавців, користувачів бібліотеки).

 

4. Узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення: Усі учасники громадського обговорення підтримали пропозицію про присвоєння Національній парламентській бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Крім того, у 25-ти електронних листах міститься пропозиція змінити найменування Національної парламентської бібліотеки України на Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого. Зауважень щодо порушеного в Інформаційному повідомленні питання не надходило.

 

Заступник генерального директора  НПБУ

з наукової роботи                                                             Н. І. Розколупа