Субота, 15 червня 2024

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Фонди

 

image

Основний фонд НБУ ім. Ярослава Мудрого – універсальний за змістом, містить книжкові, періодичні, нотні, картографічні та образотворчі видання українською та російською мовами.

Отримати необхідний документ можна на кафедрах видачі в приміщеннях бібліотеки за адресами: вул. Грушевського Михайла, 1 та вул. Набережно-Хрещатицька, 1.

 

Фонд Центру правової інформації містить нормативно-правові акти, науково-практичні коментарі до нормативно-правових актів, монографії, навчальні посібники з усіх галузей права, довідкові видання, журнали і газети із правової тематики, що надійшли в поточному році, українською та російською мовами (вул. Грушевського Михайла, 1, загальний читальний зал, ЦПІ).

 

Фонд читального залу довідково-інформаційного обслуговування містить енциклопедії та енциклопедичні словники; біографічні довідники; тлумачні та термінологічні словники; статистичні довідники; нормативно-правові документи (вул. Грушевського Михайла, 1, читальний зал довідково-інформаційного обслуговування).

 

Фонд документів із питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства науково-методичного відділу містить законодавчі, нормативно-правові видання, присвячені розвитку бібліотечної справи; матеріали наукових конференцій, монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць відповідної тематики; видання наукових і обласних бібліотек України, їх річні плани та звіти; наукові праці та навчальні посібники, видані профільними вищими навчальними закладами; фахові журнали та видання, що продовжуються, а також інструктивно-методичні, бібліографічні, статистичні та інформаційні видання, які стосуються бібліотечної справи (вул. Грушевського Михайла, 1, читальний зал науково-методичного відділу, сектор організації професійної самоосвіти).

 

Фонд документів іноземними мовами містить книги, серед яких є  рідкісні і цінні видання, журнали і газети багатьма мовами світу (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, читальний зал документів іноземними мовами). Колекцію складають:

  • художні твори, видання з літературознавства, мовознавства, методики викладання іноземних мов;
  • словники та енциклопедії (Britannica, Brockhaus, Meyers, Americana, Canadiana, Sopena, Encyclopediauniversalis, Larousse та ін.);
  • багата колекція художніх альбомів, видання з мистецтвознавства, архітектури, дизайну;
  • статистичні щорічники, довідники з різних галузей знань;
  • географічні атласи і путівники по різних країнах світу;
  • власні та передплачені електронні бази даних.

 

Фонд стародруків, рідкісних і цінних книг містить  рукописні книги, видання кириличного друку, колекції російських та українських видань гражданського друку 1708–1860 рр.; прижиттєві видання та окремі праці визначних українських діячів історії, науки і культури, колекції книг українських репресованих авторів 1920–1930 рр., українські видання періоду Великої вітчизняної війни 1941–1945 рр.; книги з автографами провідних вчених, письменників, літературознавців, істориків (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, читальний зал рідкісних і цінних книг).