Субота, 15 червня 2024

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Правила користування

Затверджено

наказом від 25.09.2018 № 39

(із змінами, внесеними наказами

№17 від 26.03.2019, №19 від 27.03.2019)

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
 Національною бібліотекою України

імені Ярослава Мудрого 


ЗМІСТ 

 

1. Загальні положення.............................................................................

3

2. Порядок запису до Бібліотеки...............................................................

4

3. Обслуговування користувачів у читальних залах Бібліотеки....................

6

    3.1. Система читальних залів Бібліотеки ...............................................

6

    3.2. Розташування залів каталогів.........................................................

7

    3.3. Порядок відвідування читальних залів............................................

7

    3.4. Правила роботи з документами в читальних залах...........................

8

    3.5. Особливості користування документами в читальному залі

    рідкісних і цінних книг.........................................................................

 

10

    3.6. Особливості користування документами відкритого доступу.............

10

    3.7. Правила користування комп’ютерами.............................................

12

4. Обслуговування користувачів абонемента.............................................

13

5. Обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп

 населення.............................................................................................

 

14

6. Порядок надання платних послуг.........................................................

16

7. Права і обов’язки користувачів............................................................

16

    7.1. Права користувачів......................................................................

16

    7.2. Обов’язки користувачів................................................................

17

    7.3. Користувачам Бібліотеки не дозволяється......................................

19

    7.4. Відповідальність користувачів.......................................................

21

8. Права і обов’язки Бібліотеки щодо обслуговування користувачів............

21

    8.1. Права Бібліотеки..........................................................................

21

    8.2. Обов’язки Бібліотеки....................................................................

22

    8.3. Відповідальність Бібліотеки...........................................................

23

9. Графік прийому користувачів адміністрацією Бібліотеки.........................

24

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (далі – Бібліотека)

є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним
державним закладом.

Бібліотека є загальнодоступною та забезпечує право громадян

на бібліотечне обслуговування, рівний доступ до інформаційних ресурсів.


1.1. Правила користування Бібліотекою (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (далі – Закон), Типових правил користування бібліотеками в Україні (далі – Типові правила), затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України від 19.04.2017 № 340), Статуту Бібліотеки, затвердженого наказом Міністерства культури України від 06.12.2016 № 1155, і визначають порядок обслуговування користувачів Бібліотеки з урахуванням характеристики її фондів та основних напрямів діяльності, визначених Статутом Бібліотеки.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

1.3. Право на бібліотечне обслуговування в Бібліотеці мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального статусу, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації.  

1.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.  

1.5. Діти віком до 18 років записуються до Бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

1.6. Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.

1.7. Правила розміщуються на інформаційних стендах – у місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті Бібліотеки.  

1.8. Режим обслуговування користувачів  Бібліотеки:

1.8.1. Час обслуговування користувачів у Бібліотеці становить не менше 40 годин на тиждень та не збігається повністю з часом роботи основної частини населення.  

1.8.2. Кожної четвертої п’ятниці місяця – санітарний день, Бібліотека не обслуговує користувачів (див. п. 8.1.2 Правил). 

1.8.3. Режим обслуговування користувачів Бібліотеки, у т. ч. літній режим, встановлюється наказом по Бібліотеці і заздалегідь доводиться до відома користувачів шляхом розміщення на інформаційних стендах і веб-сайті Бібліотеки.

1.9. Користування документами з фондів Бібліотеки здійснюється через абонемент (у т. ч.  міжбібліотечний абонемент), читальні зали, веб-сайт Бібліотеки.

 

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

 

2.1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у відділі обслуговування користувачів (вул. Грушевського Михайла, 1, перший поверх) та у відділі читальних залів (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, перший поверх).

2.2. Під час запису до Бібліотеки користувач ознайомлюється з Правилами та особистим підписом підтверджує зобов’язання їх дотримуватися.  

2.3. Для запису до Бібліотеки фізичні особи:

2.3.1. Відповідно до п. 8 Типових правил пред`являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку, в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові (далі – ПІБ), місце проживання, освіту, контактний телефон.  

2.3.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають письмову згоду на обробку персональних даних:

2.3.2.1. Бібліотека здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.  

2.3.2.2. Персональні дані, надані користувачем, є конфіденційними і можуть бути використані лише працівниками Бібліотеки, які здійснюють обробку персональних даних у рамках виконання службових обов’язків, та в історичних, статистичних чи наукових цілях (у знеособленому вигляді).  

2.3.2.3. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

2.4. Користувачам Бібліотеки  видаються читацькі квитки:

2.4.1. Постійний читацький квиток, оформлення якого у вигляді пластикової картки є платною послугою, і здійснюється відповідно до Порядку надання платних послуг Бібліотекою.

2.4.1.1. Оформлення постійних читацьких квитків для Героїв України, учасників ООС (АТО), учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, заслужених працівників культури України, бібліотечних працівників, студентів спеціалізації   «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» закладів вищої освіти, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних матерів (за наявності відповідних документів) здійснюється безоплатно на бланку, виготовленому типографським способом. Для такого читацького квитка користувач має надати одну фотокартку розміром 3х4 см.

2.4.1.2. Термін дії постійного читацького квитка – 1 рік із моменту запису до Бібліотеки або перереєстрації.

2.4.1.3. Для перереєстрації постійного читацького квитка користувачеві необхідно надати читацький квиток  і документ, що посвідчує особу, та повідомити про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися за рік (зміна місця проживання, роботи  /  навчання тощо).

2.4.2. Тимчасовий читацький квиток видається користувачам, які записуються до Бібліотеки  відповідно до порядку, визначеному п. 2.3 Правил, під час проведення днів відкритих дверей,  соціокультурних заходів або екскурсій, відвідувачам Громадської приймальні, біженцям і внутрішньо переміщеним особам за наявності відповідного посвідчення. 

2.4.2.1. Оформлення тимчасового читацького квитка здійснюється безоплатно.

2.4.2.2. Термін дії – до 3-х календарних місяців, для біженців і внутрішньо переміщених осіб – 1 календарний рік.

2.4.3. Одноразовий читацький квиток видається користувачеві, якому, відповідно до п. 2.4.1 / п.2.4.2 було видано читацький квиток і на момент відвідування Бібліотеки термін дії квитка не закінчився, але користувач не має його при собі.

2.4.3.1. Оформлення одноразового читацького квитка здійснюється безоплатно після пред’явлення користувачем посвідчення особи та перевірки інформації в базі даних «Користувачі».

2.4.3.2. У випадку, якщо користувач звернувся за отриманням одноразового читацького квитка більше двох разів поспіль, Бібліотека має підстави вважати читацький квиток утраченим і діє відповідно до п. 2.7 Правил.

2.5. У разі відмови відвідувача Бібліотеки оформити читацький квиток у порядку, передбаченому п. 2.4 Правил, йому, після надання посвідчення особи та занесення ПІБ відвідувача до відповідного журналу обліку, може бути виданий спеціальний контрольний листок, який дає право користуватися лише каталогами Бібліотеки.

2.6. Відвідувачам соціокультурних заходів у Бібліотеці (виставок, презентацій, конференцій, круглих столів тощо) видається спеціальний вхідний квиток, який не дає права користуватися фондами та послугами Бібліотеки. Відвідувач має зберігати квиток до закінчення заходу і показати його черговому охорони на виході з Бібліотеки.

2.7. У разі втрати читацького квитка користувач має пред’явити документ, що посвідчує особу, подати заяву про надання йому дубліката читацького квитка. У разі втрати постійного читацького квитка (див. п. 2.4.1) користувач повинен відшкодувати вартість виготовлення дубліката.

 

3.  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
У ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛАХ БІБЛІОТЕКИ


3.1. Система читальних залів Бібліотеки:

1

загальний читальний зал № 1

(ЧЗ №1) 

вул. Грушевського Михайла, 1,

другий поверх будівлі 

2

загальний читальний зал № 2

(ЧЗ №2)

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,

четвертий поверх будівлі 

3

Читальний зал довідково-інформацій- ного обслуговування  (ЧЗ ДІО)

вул. Грушевського Михайла, 1,

другий поверх будівлі

4

читальний зал рідкісних і цінних книг

(ЧЗ РЦК)

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,

третій поверх будівлі

5

читальний зал документів іноземними мовами  (ЧЗ ДІМ)

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,

четвертий поверх будівлі

6

читальний зал науково-методичного відділу (ЧЗ НМВ)

вул. Грушевського Михайла, 1,

перший поверх будівлі

{Пункт 3.1. із змінами, внесеними згідно з наказом №17 від 26.03.2019}


        3.2. Розташування залів каталогів

3.2.1. Зал каталогів у приміщенні Бібліотеки на вул. Грушевського Михайла, 1 розташований на першому поверсі, у приміщенні Бібліотеки на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1 – на другому поверсі.

3.2.2. Каталоги документів іноземними мовами (містять також видання українською мовою з вивчення і методики викладання іноземних мов) розташовані у ЧЗ ДІМ.

3.3. Порядок відвідування читальних залів

3.3.1. При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач надає працівникові пункту запису читацький квиток і отримує контрольний листок, призначений для обліку відвідувань читальних залів / відділів Бібліотеки та контролю за поверненням документів із фондів Бібліотеки.

3.3.2. Перед входом до зони обслуговування Бібліотеки користувачеві необхідно:

3.3.2.1. Здати до гардероба: верхній одяг; сумки, портфелі та рюкзаки, розмір яких перевищує 30х15х20 см (довжина х ширина х висота), за винятком тих, що зазначені у п. 3.3.3.2 цих Правил; пакунки, непрозорі пакети, саквояжі; великогабаритні речі; документи на традиційних та електронних носіях, які не належать Бібліотеці.

3.3.2.2. Отримати в гардеробі спеціальний прозорий пакет, до якого перекласти особисті цінні речі, папір для нотаток, ручки, олівці тощо.

3.3.2.3. За бажанням, скористатися камерою зберігання цінних речей: власноруч покласти особисті цінні речі до комірки камери зберігання (у приміщенні Бібліотеки на вул. Грушевського Михайла, 1 – поруч із черговим охорони, у приміщенні на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1 – у гардеробі) та зберігати ключ від комірки  впродовж часу перебування в Бібліотеці.

3.3.3. При вході до зони обслуговування користувач повинен:

3.3.3.1. Показати черговому охорони читацький квиток та контрольний листок.

3.3.3.2. У разі внесення власного портативного комп’ютера для роботи в читальних залах Бібліотеки, відкрити сумку (чохол, кейс, рюкзак, портфель) для нього і показати цей комп’ютер черговому охорони.

3.3.4. Якщо користувач хоче внести до зони обслуговування документ (на традиційному або електронному носієві), що потрібен йому для роботи в читальному залі Бібліотеки, він має отримати на контрольному листку письмові відмітки про відсутність у фондах Бібліотеки такого документа (від чергового бібліографа залу каталогів) та про дозвіл на внесення документа. За дозволом необхідно звернутися: 

3.3.4.1. У будні з 9:00 до 17:30 – до завідувача відділу, у читальному залі якого має намір працювати користувач. Для цього черговий охорони викликає завідувача відповідного відділу.  

3.3.4.2. У будні після 17:30, у суботу та неділю – в години, визначені режимом обслуговування, – до чергового адміністратора, який працює: у приміщенні Бібліотеки на вул. Грушевського Михайла, 1 – у кімнаті № 1 (перший поверх, приймальня); у приміщенні Бібліотеки на вул. Набережно-Хре­ща­тицькій, 1 – у холі 4-го поверху.

3.3.5. На виході із зони обслуговування після закінчення роботи у Бібліотеці користувач обов’язково має показати черговому охорони читацький квиток та надати контрольний листок з відмітками про повернення документів із фондів Бібліотеки, які видавалися в тимчасове користування.

3.3.5.1. Якщо до зони обслуговування користувач вносив документ, що не належать Бібліотеці, необхідно показати черговому охорони сам документ та дозвіл на його внесення. 

3.3.5.2. Якщо до зони обслуговування Бібліотеки користувач вносив власний портативний комп’ютер, потрібно відкрити сумку (чохол, кейс, рюкзак, портфель) для нього і показати цей комп’ютер черговому охорони.

3.4. Правила роботи з документами в читальних залах

3.4.1. Згідно з п. 12 Типових правил Бібліотека самостійно визначає документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальних залах, та встановлює кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві.  

3.4.2. Для одержання документів із фондів Бібліотеки в тимчасове користування в читальних залах користувач:

3.4.2.1. Самостійно (або за допомогою чергового бібліографа) здійснює їх пошук у каталогах, картотеках, базах даних Бібліотеки.

3.4.2.2. Власноручно, чітко, розбірливо (тільки ручкою) заповнює бланк вимоги на документ установленого зразка, де вказує своє прізвище, номер читацького квитка, дату, шифр видання; мовою оригіналу – прізвище автора, назву, рік і місце видання, том, випуск, ставить свій підпис і подає вимогу на кафедру видавання документів.

3.4.2.3. Під час замовлення комплектів періодичних або продовжуваних видань користувач заповнює бланк вимоги окремо на кожний річний комплект.

3.4.3. Неправильно заповнені вимоги повертаються користувачеві на доопрацювання. Консультацію щодо правильного заповнення вимоги надає черговий бібліограф.

3.4.4. Одночасно для роботи в читальних залах користувачеві видається не більше 10 документів. Кількість документів, виданих користувачеві впродовж  дня,  не обмежується.

3.4.4.1. Під час видавання документів користувачеві бібліотекар звіряє із вимогами їхню кількість, перевіряє кожен документ на наявність пошкоджень та робить відповідні позначки  в контрольному листку.

3.4.4.2. Під час повернення документів користувачем бібліотекар звіряє їхню кількість із записом у контрольному листку та перевіряє документи на наявність пошкоджень. У разі виявлення нових пошкоджень, не зафіксованих при видаванні документів, відповідальність покладається на користувача.  

3.4.5. У разі відсутності у фонді Бібліотеки потрібного документа користувач, відповідно до ст. 22 Закону, має право замовити і отримати його з іншої бібліотеки через міжбібліотечний абонемент. Такі документи надаються для опрацювання виключно в читальних залах Бібліотеки.

{Пункт 3.4.5. із змінами, внесеними згідно з наказом №19 від 27.03.2019}
     
3.4.6. Видавання документів із фондів  Бібліотеки припиняється за 30 хв. до години, визначеної відповідним режимом (див. п. 1.8) як час завершення обслуговування користувачів Бібліотеки.

3.4.7. Користувач має повернути документи черговому бібліотекарю та /   або на кафедру видавання документів не пізніше ніж за 10 хв. до години, визначеної відповідним режимом (див. п. 1.8) як час завершення обслуговування користувачів Бібліотеки. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря в контрольному листку.

3.4.8. У випадку втрати контрольного листка користувач може залишити Бібліотеку лише з дозволу чергового адміністратора, який повинен проконтролювати у відділах Бібліотеки факт отримання та повернення документів цим користувачем. Для продовження роботи в читальних залах користувачеві надається дублікат контрольного листка.

3.4.9. Документи з фонду постійного зберігання відділу зберігання документних ресурсів, підсобних фондів відділу обслуговування користувачів та фонду відділу документів іноземними мовами, які користувач замовив, але не брав на опрацювання, зберігаються на бронеполицях упродовж 7-ми календарних днів. У разі необхідності термін може бути продовжений ще на 7 календарних днів з можливістю надання цих документів іншим користувачам.

3.5. Особливості користування документами в читальному залі рідкісних і цінних книг

3.5.1. Право користування документами в читальному залі рідкісних і цінних книг (ЧЗ РЦК)  надається  користувачам, які мають постійний читацький квиток Бібліотеки.

3.5.2. Особам без постійного читацького квитка, як виняток, може бути надано дозвіл на право обслуговування документами в ЧЗ РЦК у разі надання офіційного гарантійного листа від установи, в якій працює особа.  

3.5.3. Працювати з рідкісними і цінними документами дозволяється вик­люч­но в ЧЗ  РЦК.

3.5.4. Порядок надання документів для роботи у ЧЗ РЦК регулюється окремими правилами.

3.6. Особливості користування документами відкритого доступу

3.6.1. Відкритий доступ до фонду – бібліотечне обслуговування, за якого користувачі бібліотеки мають можливість самостійно шукати та вибирати документи в бібліотечних фондах. Документи відкритого доступу – документи на традиційних та електронних носіях, що представлені в бібліотечному фонді, до якого надається відкритий доступ. 

3.6.2. У Бібліотеці запроваджено відкритий доступ до окремих частин бібліотечного фонду, а саме – документів на традиційних носіях, спеціально відібраних і виставлених з цією метою у читальних залах Бібліотеки:

– довідково-бібліографічні видання (ЧЗ ДІО, ЧЗ № 2);

– періодичні видання (ЧЗ № 1, ЧЗ № 2);

– зарубіжні та вітчизняні (іноземними мовами) періодичні видання (ЧЗ ДІМ);

– видання з правових питань (ЧЗ № 1 у Центрі правової інформації);

– нові надходження документів (ЧЗ № 1, ЧЗ ДІО, ЧЗ ДІМ)

– видання, що експонуються на книжкових виставках у читальних залах;

– довідкові видання, навчальна література і фахова періодика для користувачів спеціалізованого фонду ЧЗ НМВ.

3.6.3. Репертуар документів відкритого доступу, які є у читальних залах Бібліотеки, та термін їхнього експонування самостійно визначаються Бібліотекою з урахуванням: актуальності видання та попиту користувачів; наявності документа в Бібліотеці на момент експонування, у т. ч. конкретного номера, випуску, тому тощо; можливостей забезпечення збереженості документа під час експонування.

3.6.4. Термін експонування у відкритому доступі періодичних видань у читальних залах Бібліотеки встановлюється: для газет – один день, а саме з 12:00 до 20:00 у день надходження до Бібліотеки; для журналів – до надходження наступного номера. 

3.6.5. За відсутності фінансування на передплату періодичних видань щоденний репертуар української періодики, що виставляється у відкритому доступі в читальних залах Бібліотеки, формується залежно від надходження цих видань до Бібліотеки відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів».

3.6.6. Свіжі номери українських газет в електронному вигляді можна переглянути на сайтах відповідних видань, скориставшись комп’ютерами, які встановлені для користувачів у читальних залах Бібліотеки.

3.6.7. Документи відкритого доступу надаються для користування в тому читальному залі, де вони експонуються. Якщо у цьому читальному залі проводиться соціокультурний захід, користувачам дозволяється працювати з документами в інших читальних залах Бібліотеки після відповідного погодження з черговим бібліотекарем / бібліографом.

3.6.8. Перед тим як користуватися документами відкритого доступу, користувач повинен надати черговому бібліотекареві читального залу контрольний листок.

3.6.9. Процедура повернення документа відкритого доступу на місце експонування в кожному окремому читальному залі має свої особливості, дізнатися про які користувач може у чергового бібліотекаря залу.

3.6.10. Виносити документи відкритого доступу з читальних залів для ксерокопіювання можна лише за дозволом чергового бібліотекаря залу.

3.7. Правила користування комп’ютерами

3.7.1. Користувачі Бібліотеки мають право  безкоштовно користуватися комп’ютерами, які є власністю Бібліотеки та встановлені:

3.7.1.1. У читальних залах і залах каталогів – для доступу користувачів до електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки.

3.7.1.2. В Інтернет-центрах Бібліотеки – для доступу до відкритих зовнішніх електронних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет. Обслуговування користувачів Інтернет-центрів регламентується окремими правилами.

3.7.2. Консультації з приводу пошуку інформації в електронних ресурсах надає черговий бібліотекар / бібліограф.

3.7.3. Доступ до електронних ресурсів може бути обмежений з технічних причин, у разі виникнення загрози кібератак тощо.

3.7.4. Бібліотека не відповідає за некоректну роботу зовнішніх електронних ресурсів.

3.7.5. Файли, створені користувачем на комп’ютері, який є власністю Бібліотеки, зберігаються до перезавантаження комп’ютера, а потім автоматично видаляються.

3.7.6. Користувачам Бібліотеки дозволяється під час роботи за комп’ю­те­рами, які є власністю Бібліотеки:  

3.7.6.1. Використовувати лише те програмне забезпечення, що встановлено на цих комп’ютерах.

3.7.6.2. Підключати до цих комп’ютерів з дозволу чергового бібліотека-
ря / бібліографа лише сучасні носії інформації – usb flash накопичувачі, перевіривши їх антивірусним програмним забезпеченням, яке встановлено на цих комп’ютерах.

3.7.7.  Користувачам Бібліотеки не дозволяється під час роботи за комп’ю­те­рами, які є власністю Бібліотеки:

3.7.7.1. Підключати до цих комп’ютерів будь-які електронні пристрої (смарт­фони, фотоапарати тощо). 

 3.7.7.2. Використовувати застарілі носії інформації: гнучкі магнітні диски (дискети), оптичні компакт-диски тощо.  

3.7.7.3. Встановлювати та використовувати стороннє програмне забезпечення, а також псувати чи модифікувати налаштоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення.

3.7.7.4. Використовувати комп’ютер для потреб, не пов’язаних з пошуком інформації.

3.7.7.5. Самостійно вмикати / вимикати живлення комп’ютерів.

3.7.7.6. Намагатися самостійно розв’язувати проблеми з обладнанням або програмним забезпеченням комп’ютера, які виникають у процесі роботи.

3.7.7.7. Здійснювати будь-які дії, що можуть зашкодити комп’ютерному обладнанню: самостійно переміщувати системні блоки комп’ютерів, монітори, від’єднувати від системних блоків клавіатури, мишки та аудіонавушники; протирати / мити комп’ютерне обладнання будь-якими засобами / речо­вина­ми тощо.

 3.7.7.8. Захаращувати робоче місце біля комп’ютера.

 3.7.8. Користувачі Бібліотеки мають право користуватися власними портативними комп’ютерами у спеціально відведених місцях без використання звукових сигналів.

 

4.  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ АБОНЕМЕНТА


4.1. Міжбібліотечний абонемент (МБА) – форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек.

4.1.1. Абонент МБА (абонент) – бібліотека будь-якої форми власності та підпорядкування, зареєстрована у Бібліотеці відповідно до п. 2. Правил обслуговування абонентів міжбібліотечного абонемента у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого

4.1.2. Обслуговування абонентів здійснює відділ МБА Бібліотеки за адресами: вул. Набережно-Хрещатицька, 1, 4-й поверх, к. №322; вул. Грушевського Михайла, 1, 2-й поверх, Кафедра обслуговування абонентів МБА.

{Пункти 4.1.1., 4.1.2. із змінами, внесеними згідно з наказом №19 від 27.03.2019}  

4.1.3. Підприємствам, установам, організаціям, які мають у своїй структурі бібліотеку, абонемент відкривається на їхню бібліотеку. В іншому випадку обслуговування підприємств, установ, організацій здійснюється на основі укладених договорів.

4.2. Бібліотечний абонемент (далі – абонемент) – форма бібліотечного обслуговування, що передбачає видавання документів на певних умовах для користування поза межами Бібліотеки.

4.2.1. Користуватись абонементом можуть користувачі, які, відповідно до п. 2.4.1 Правил, оформили постійний читацький квиток та мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання в м. Києві. Для підтвердження реєстрації місця проживання необхідно надати документ, до якого, згідно із п. 9 «Правил реєстрації місця проживання», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, внесені відомості про реєстрацію місця проживання.

4.2.2. Особа, яка не має реєстрації місця проживання в м. Києві, отримує документи з фондів Бібліотеки для користування в читальних залах  відповідно до п. 3.4 Правил.

4.2.2.1. За бажанням, така особа може замовити документи з фондів Бібліотеки в бібліотеці, яка,  відповідно до п. 4.1.1 Правил, є абонентом МБА і розташована за місцем проживання особи. 

4.2.3. Обслуговування користувачів абонемента регулюється окремими правилами і здійснюється у приміщенні Бібліотеки за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 1.

 

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ


5.1. Бібліотека здійснює обслуговування користувачів, які є особами з інвалідністю або належать до інших маломобільних груп населення (далі – МГН), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Указу Пре­зи­дента України від 02.12.2017 № 401 «Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України», розпорядження Кабінету Мі­ні­стрів України від 12.09.2018 № 645 «Про внесення змін до плану заходів з ви­ко­нання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року».

5.2. У цьому розділі терміни вживаються у таких значеннях:

– особа з інвалідністю – особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, зумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами (в т. ч. з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору і дефектами слуху), що призводить до обмеження життєдіяльності та викликає необхідність її соціального захисту;

– маломобільні групи населення – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інфор­мації або при орієнтуванні в просторі: особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо.

5.3. Під час організації обслуговування користувачів Бібліотеки, які є особами з інвалідністю або належать до інших МГН, комплексно враховуються:

5.3.1. Нозологічна форма захворювання конкретної особи та особливості її освітніх, інформаційних, дозвіллєвих потреб.

5.3.2. Можливості Бібліотеки щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших МГН до будівель і ресурсів Бібліотеки та надання інформаційно-бібліотечних послуг відповідно до їхніх запитів.

5.4. Бібліотека забезпечує особам з інвалідністю та іншим МГН можливість:

5.4.1. Погодити дату і час прибуття до Бібліотеки (телефоном 044-278-85-12 або за допомогою звернення на електронну пошту office@nplu.org) для попереднього замовлення необхідного обсягу допомоги (супроводу) під час перебування в приміщеннях Бібліотеки.

5.4.2. Скористатися безкоштовною онлайновою послугою «Електронне замовлення документів» (ЕЗД) на веб-сайті Бібліотеки (розділ «Абонемент»), щоб замовити документи з фондів Бібліотеки.

5.5. Особи з інвалідністю та інші МГН отримують у Бібліотеці:

5.5.1. Безкоштовну допомогу бібліотечних працівників у пошуку інформації в електронних каталогах Бібліотеки, правових базах даних та інших ресурсах Інтернету, насамперед адрес та телефонів організацій, які опікуються проблемами таких осіб.

5.5.2. Безоплатні юридичні консультації фахівців Громадської приймальні, яка працює щовівторка за адресою вул. Грушевського Михайла, 1 (другий поверх).

5.6. Особи з інвалідністю мають право на першочергове обслуговування в Інтернет-центрах Бібліотеки. Тривалість одного сеансу роботи такої особи в Інтернет-центрі, за її бажанням, може бути подовжено на три години. 

5.7. Особи з інвалідністю, які пересуваються в кріслах колісних, можуть, за бажанням, замовити доставку документів, що зберігаються у підсобних фондах на вул. Грушевського Михайла, 1, до читального залу № 2 на вул. Набережно-Хре­щатицькій, 1.

5.8. Чергові бібліотекарі / бібліографи читальних залів Бібліотеки допомагають особам з інвалідністю:

5.8.1. З порушенням зору – в заповненні вимог на документи, збільшенні шрифтів текстів на екрані комп’ютерного монітора або, за необхідності, озвучують знайдену інформацію.

5.8.2. З порушенням зору та  ураженням опорно-рухового апарату – у підборі літератури та ксерокопіюванні необхідних матеріалів.

5.8.3. З ураженням опорно-рухового апарату – у переміщенні будівлею Бібліотеки.

5.9. Людям з порушенням слуху чергові бібліотекарі / бібліографи читальних залів Бібліотеки надають ручку та папір і пропонують поспілкуватися письмово.

 

6. ПОРЯДОК  НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ


6.1. Відповідно до ст. 20 Закону Бібліотека має право самостійно встановлювати перелік платних послуг.

6.2. Формування переліку платних послуг здійснюється з урахуванням попиту користувачів Бібліотеки на конкретні послуги і можливостей Бібліотеки щодо їх надання.

6.3. Порядок надання платних послуг, із зазначенням часу, місця, способу надання, відповідальних осіб та виконавців, регламентується окремо для кожної послуги та оприлюднюється із застосуванням інформаційних засобів (інформаційні дошки, веб-сайт Бібліотеки).

 

7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ


7.1. Права користувачів:

7.1.1. Відповідно до ст. 22 Закону користувачі Бібліотеки мають право:

7.1.1.1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів, у т. ч інших бібліотек України, через систему каталогів і картотек, баз даних та Інтернету.  

7.1.1.2. Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів Бібліотеки.  

7.1.1.3. Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки.

7.1.1.4. Замовляти і одержувати в тимчасове користування документи з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент.

{Пункт 7.1.1.4. із змінами, внесеними згідно з наказом №19 від 27.03.2019}

7.1.1.5. Користуватися іншими видами послуг, у т. ч.: платними, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 493); додатковими безоплатними, надання яких Бібліотека організовує з урахуванням своїх технічних і ресурсних можливостей та попиту користувачів.

7.1.2. Користувачі Бібліотеки мають право отримувати інформацію, передбачену Законом України «Про захист персональних даних», та пред’являти відповідні вмотивовані вимоги.

7.1.3. Користувачі Бібліотеки мають право:

7.1.3.1. Брати участь у соціокультурних заходах, які проводить Бібліотека.

7.1.3.2. Отримувати ввічливе та компетентне бібліотечне обслуговування.  

7.1.4. Право вносити до зон обслуговування документи на традиційних та електронних носіях, що не належать Бібліотеці, надається користувачам у разі дотримання вимог, визначених п. 3.3.4 Правил.

7.1.5. Право виносити документи з фондів Бібліотеки за її межі мають лише абоненти  МБА та користувачі абонемента.

7.2. Обов’язки користувачів

7.2.1. Відповідно до ст. 23 Закону користувачі Бібліотеки зобов’язані:

7.2.1.1. Знати і дотримуватися Правил користування Бібліотекою.

7.2.1.2. У разі пошкодження документа, одержаного з фондів Бібліотеки, – здійснити його ремонт власним коштом. Якщо пошкоджений документ не підлягає ремонту, користувач повинен замінити його рівноцінним або копією.

7.2.1.3.  У разі втрати документа, одержаного з фондів Бібліотеки, – здійснити його заміну рівноцінним документом або відшкодувати втрату в розмірі, визначеному Бібліотекою.

7.2.2. Відповідно до п. 8 Типових правил під час запису до Бібліотеки / перереєстрації фізичні особи повинні надати:

7.2.2.1. Документи, що посвідчують особу, строк дії яких не закінчився на дату запису / перереєстрації. 

7.2.2.2. Достовірні відомості про себе / інформацію про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися.

7.2.3. У разі безоплатного оформлення постійного читацького квитка для категорій користувачів, визначених п. 2.4.1.1 Правил, фізична особа повинна надати фотокартку розміром 3х4 см.

7.2.4. Користувачі Бібліотеки зобов’язані:

7.2.4.1. Повідомити Бібліотеку про втрату читацького квитка та звернутися з письмовою заявою про виготовлення дубліката відповідно до п. 2.7 Правил.

7.2.4.2. Дбайливо ставитися до: документів із фонду Бібліотеки та з фондів інших бібліотек, отриманих через міжбібліотечний абонемент; каталогів і картотек; будівель, споруд, приміщень, іншого майна, яке є державною власністю і перебуває на балансі Бібліотеки.

{Пункт 7.2.4.2. із змінами, внесеними згідно з наказом №19 від 27.03.2019}

7.2.4.3. Під час отримання документів із фондів Бібліотеки перевірити їх на наявність пошкоджень. У разі виявлення останніх – повідомити про це працівника Бібліотеки, який видав документи, інакше відповідальність за пошкодження покладається на користувача.

7.2.4.4. Попередити про внесення власного портативного комп’ютера  працівника сектора реєстрації (під час одержання контрольного листка), чергового охорони на вході до зони обслуговування та чергового бібліотекаря / бібліографа в читальному залі.

7.2.4.5. Поважати права інших користувачів Бібліотеки, бути ввічливими та коректними у спілкуванні з користувачами та  працівниками Бібліотеки.

7.2.4.6. Дотримуватися тиші в читальних залах і чистоти у всіх приміщеннях Бібліотеки, не порушувати громадський порядок.

7.2.4.7. Давати письмові пояснення адміністрації Бібліотеки у випадку порушення Правил, які діють у Бібліотеці.

7.2.4.8. Виконувати вимоги працівників Бібліотеки у разі виникнення надзвичайної ситуації у приміщенні / на території Бібліотеки.

7.2.5. У разі тимчасового виходу:

7.2.5.1. Із зони обслуговування до гардероба / камери зберігання / пункту реєстрації – користувачеві необхідно попередити  про це чергового охорони.

7.2.5.2. Із будівлі Бібліотеки користувач повинен залишити черговому охорони контрольний листок, попередивши про своє повернення протягом годин, зазначених у режимі обслуговування користувачів Бібліотеки.

7.2.6. Після закінчення роботи в Бібліотеці користувач зобов’язаний:

7.2.6.1. Забрати свій верхній одяг та інші речі, залишені в гардеробі, та особисті цінні речі, покладені ним до комірки камери зберігання.

7.2.6.2. Залишити приміщення Бібліотеки не пізніше години, визначеної режимом обслуговування користувачів Бібліотеки.

7.2.7. На прохання чергового охорони користувач зобов’язаний показати в розкритому вигляді сумку для контролю.

7.3. Користувачам Бібліотеки не дозволяється:

7.3.1. Вносити до Бібліотеки будь-які види зброї (у т. ч. учбову зброю та муляжі зброї),  бойові припаси до зброї.  

7.3.2. Вносити до Бібліотеки вибухові, легкозаймисті, їдкі, отруйні та радіоактивні матеріали (речовини).

7.3.3. Застосовувати фізичну силу до користувачів / працівників Бібліотеки, будь-якими іншими способами створювати загрозу їхньому життю та безпеці.

7.3.4. Палити в приміщеннях Бібліотеки.

7.3.5. Відвідувати Бібліотеку:

7.3.5.1. У стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманювальних речовин.  

7.3.5.2. У неохайному вигляді, який не відповідає загальноприйнятим правилам санітарної та особистої гігієни.

7.3.6. Залишати будівлю Бібліотеки, не повернувши документи, отримані для тимчасового користування у читальних залах.

7.3.7. Залишати свої особисті речі в гардеробі та в комірці камери зберігання цінних речей після закінчення роботи в Бібліотеці

7.3.8. Передавати власний читацький квиток або документи, одержані на свій читацький квиток, іншим особам.

7.3.9. Вносити виправлення, помітки та будь-які записи до читацького квитка та контрольного листка.

7.3.10. Вносити до зон обслуговування Бібліотеки:

7.3.10.1. Сумки, портфелі,  розмір яких перевищує 30х15х20 см  (довжи-
на х ширина х висота).

7.3.10.2. Пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі.

7.3.10.3. Видавничі оригінали, верстки, гранки, оригінал-макети, роздруківки, дисертації і методичні посібники до навчальних курсів.  

7.3.11. Вносити до зон обслуговування і користуватися фото-, відео-, аудіо- та копіювальною технікою, у т. ч. використовувати мобільні телефони та портативні сканери для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів.

7.3.12. Вилучати або порушувати порядок розстановки карток у бібліотечних каталогах і картотеках, робити на них нотатки, підкреслення, малюнки тощо.

7.3.13. Неправомірно використовувати об’єкти інтелектуальної  власності Бібліотеки: електронні каталоги, бази даних, електронні колекції та електронні бібліотеки тощо.

7.3.14. Псувати отримані в тимчасове користування документи з фонду Бібліотеки:

7.3.14.1. Згинати, вирізати чи виривати сторінки, робити на них позначки, нотатки, підкреслення тощо.

7.3.14.2. Калькувати, копіювати креслення, малюнки, карти.

7.3.14.3. Вкладати в документ сторонні предмети, класти на документ папір і писати на ньому, будь-яким способом порушувати цілісність документа.

7.3.14.4.  Порушувати порядок аркушів (сторінок) у документах, що не зброшуровані.

7.3.15. Виносити з читальних залів документи відкритого доступу без належного оформлення у чергового бібліотекаря / бібліографа.

7.3.16. Порушувати тишу в читальних залах, у т. ч. розмовляти по мобільному телефону.

7.3.17. Вживати їжу та напої в читальних залах Бібліотеки.

7.3.18. Будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечних працівників, у т. ч. некоректно спілкуватися з ними, погрожувати, шантажувати, застосовувати ненормативну лексику.

7.3.19. Торгувати, проповідувати, розповсюджувати / розміщувати в приміщеннях та на територіях Бібліотеки листівки, рекламну продукцію та інформацію рекламно-комерційного характеру, здійснювати інші подібні дії.

7.3.20. Організовувати та проводити у приміщеннях Бібліотеки будь-які збори, наради, семінари, тренінги, консультації для громадян, інші заходи без дозволу адміністрації Бібліотеки.

7.3.21. Заходити до Бібліотеки з тваринами.

7.3.22. Заходити до службових приміщень, не призначених для обслуговування користувачів.

7.3.23. Користуватися службовими телефонами. У разі виникнення потреби викликати службу екстреної допомоги (101, 102, 103) зі стаціонарного телефону, необхідно звернутися до чергового бібліотекаря / бібліографа читального залу або до чергового адміністратора.

7.3.24.  Здавати до гардероба речі (верхній одяг, сумки тощо), що можуть зіпсувати / забруднити речі інших користувачів або зашкодити здоров’ю користувачів і працівників Бібліотеки.  

7.4. Відповідальність користувачів

7.4.1. Користувач відповідає за залишені ним без догляду документи з фондів Бібліотеки та особисті речі.

7.4.2. Користувач відповідає за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

 

8. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ
ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


8.1. Права Бібліотеки:

8.1.1. Відповідно до ст. 20 Закону Бібліотека має право:

8.1.1.1. Визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності.

8.1.1.2. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки.

8.1.1.3. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотечному майну, обладнанню тощо.

8.1.1.4. Визначати умови використання своїх фондів, які є частиною національного культурного надбання України і перебувають на особливому режимі охорони, зберігання та використання; встановлювати обмеження щодо використання документів із фондів Бібліотеки, які мають особливу історичну цінність або поганий фізичний стан.

8.1.2. Відповідно до Типових правил та з урахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами, Бібліотека має право:

8.1.2.1. Розробляти власні Правила користування Бібліотекою та окремими читальними залами, центрами, ресурсами Бібліотеки, вносити до них зміни і доповнення.

8.1.2.2. Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до користувачів;  установлювати літній режим обслуговування;  запроваджувати дні відкритих дверей;  переносити, у разі потреби, санітарний день – з четвертої п’ятниці місяця на інший день.

8.1.2.3. Отримувати персональні дані користувачів під час запису до Бібліотеки та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.1.3. Бібліотека має право:

8.1.3.1. Вимагати письмових пояснень від користувачів та позбавляти права користування Бібліотекою в разі порушення фізичною / юридичною особою правил, що діють у Бібліотеці

8.1.3.2. Викликати до Бібліотеки поліцію у випадках порушення користувачами / відвідувачами Бібліотеки пп. 7.3.1 – 7.3.4, п. 7.3.5.1  Правил.

8.1.3.3. Передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування Бібліотекою.

8.1.4. Бібліотека має право надавати дозвіл установам, підприємствам та організаціям  на розміщення інформаційних матеріалів у приміщеннях Бібліотеки та на проведення соціально значущих і просвітницьких заходів.

8.2. Обов’язки Бібліотеки:

8.2.1. Бібліотека зобов’язана забезпечувати своєю діяльністю реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»:

8.2.1.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т. ч. платні.

8.2.1.2. Надавати в тимчасове користування документні ресурси, допомагати користувачам у доборі потрібних документів.

8.2.1.3. Сприяти отриманню через міжбібліотечний абонемент документів з інших бібліотек у випадку відсутності замовлених користувачем документів у фондах Бібліотеки.

{Пункт 8.2.1.3. із змінами, внесеними згідно з наказом №19 від 27.03.2019} 8.2.2. Бібліотека зобов’язана:

8.2.2.1. Здійснювати заходи з організації супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших МГН.

8.2.2.2. Дбати про підвищення культури обслуговування користувачів.

8.2.2.3. Забезпечувати контроль за своєчасним поверненням до фондів Бібліотеки документів,  наданих користувачам у тимчасове користування.

8.2.2.4. Вивчати та враховувати читацькі запити під час формування документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності.

8.2.2.5. Дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін – своєчасно повідомляти користувачів про них.

8.2.2.6. Забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

8.2.2.7. Забезпечувати гласність своєї діяльності.

8.2.3. Працівники Бібліотеки зобов’язані на вимогу користувача називати свою посаду, прізвище, ім’я та по батькові.   

 

8.3. Відповідальність Бібліотеки

8.3.1. Бібліотека не відповідає за особисті речі користувачів, залишені ними без догляду в приміщеннях Бібліотеки (вестибюлях, читальних залах, залах каталогів тощо).

8.3.2. Бібліотека не відповідає за речі, залишені користувачами в гардеробі та в комірці камери зберігання цінних речей після закінчення роботи в Бібліотеці.


9. Графік прийому користувачів

адміністрацією Бібліотеки

 

      Генеральний директор

          вул. Грушевського Михайла, 1,
            перший поверх, каб. №
2,

       тел. приймальні: 278-85-12 


понеділок, четвер – з 14:00 до 16:00

         Заступник генерального директора
             з питань інформаційно-бібліотечного
           обслуговування користувачів

          вул. Грушевського Михайла, 1,
          другий поверх, каб. № 18,

    тел.: 278-86-30 


 

вівторок – з 15:00 до 17:00 

        Заступник генерального директора
           з управління документними
ресурсами

    вул. Грушевського Михайла, 1,
     перший поверх, каб. № 3,

  тел.: 278-42-16


 

 середа – з 14:00 до 16:00

 

        

 


Генеральний директор

вул. Грушевського Михайла, 1,
перший поверх, каб. №
2,

тел. приймальні: 278-85-12