Понеділок, 5 червня 2023

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

вул. Грушевського 1

У Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого діє Громадська приймальня,

яка надає безкоштовну юридичну допомогу всім верствам населення


Громадська приймальня створена у грудні 2009 року за сприяння Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Метою діяльності Громадської приймальні є надання безоплатної юридичної допомоги всім верствам населення.

Україна, прагнучи до членства у Раді Європи, зобов’язалась надавати кожному громадянину доступ до правосуддя, зокрема забезпечити право на безоплатну правову допомогу. Однак сьогодні такої системи допомоги в Україні не існує, послуги адвокатів не всім по кишені, а тому більшість громадян позбавлені реального доступу до правосуддя.

Усвідомлення важливості підвищення рівня правової культури громадян, виховання у них поваги до закону і прав людини, з одного боку, та існуюча потреба громадян у інформаційно-правовій допомозі – з іншого, спонукали Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого до створення правової громадської приймальні із залученням фахівців із права, зокрема членів Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

 

Передумовою організації діяльності Громадської приймальні стало створення у 2008 р. Центру правової інформації НБУ ім. Ярослава Мудрого, в якому до послуг користувачів: 

  • фонд літератури правового змісту у відкритому доступі (нормативно-правові акти; наукові коментарі та наукові монографії; довідкові, науково-популярні та періодичні видання);
  • доступ до електронних інформаційних ресурсів правової тематики (власних баз даних Бібліотеки: „Політика і політики у дзеркалі періодичних видань України”, „Політематична БД статей із періодичних видань”, БД „Статті із наукових збірників”; інформаційних ресурсів системи „Ліга: Закон”; бази даних „Законодавство України”; світових інформаційних продуктів під час безкоштовних тріал-доступів.

 

Громадська приймальня надає такі види правової допомоги:

  • консультації та роз’яснення із правових питань;
  • допомога у складанні документів правового характеру (звернень, окремих процесуальних документів).

 

 

image

Громадська приймальня розташована за адресою:
вул. Грушевського, 1, другий поверх,
Зал нових надходжень.


Телефон для довідок: (044) 278-85-12