Понеділок, 8 серпня 2022

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

До 65-річчя з часу заснування «Українського історичного журналу» (1957)

 

image«Український історичний журнал» («УІЖ») – науковий часопис вітчизняної історичної науки, який на своїх сторінках репрезентує її рівень та визначає напрями подальших пошуків. Засновники журналу – Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Почав виходити у м. Києві з липня 1957 року. Журнал кілька разів змінював свій зовнішній вигляд і періодичність номерів за рік. У різний час свого існування його очолювали: Ф. П. Шевченко, К. К. Дубина, П. М. Калениченко, Ю. Ю. Кондуфор, М. В. Коваль. Від 1995 року головним науковим редактором часопису є академік НАН України Валерій Смолій.

Часопис пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історії, методології, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін.

Основні розділи журналу: історичні студії; методологія, історіографія, джерелознавство; дискусії; рецензії й огляди; персоналії; на допомогу викладачеві історії тощо.

«Український історичний журнал» на своїх сторінках відбиває рівень вітчизняної історичної науки, визначає напрями подальших пошуків. Це – відкритий майданчик, де фахівці апробують власні ідеї, пропозиції, концепції. Історія України репрезентується з багатьох ракурсів і в різноманітних контекстах передусім не як ізольована цілісність, а включена, сполучена, пов’язана з європейською та світовою минувшиною. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «А».

«УІЖ» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу. Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент з навчальною та науковою метою, а також розповсюджувати його з обов`язковим зазначенням авторства.

До 65-річчя від часу виходу «Українського історичного журналу» (1957) в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого підготовлено віртуальну книжкову виставку, яка знайомить з науковим доробком журналу.

На виставці представлено документи з фондів НБУ імені Ярослава Мудрого та інтернет- ресурси. Для пошуку інших видань радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки та традиційними картковими каталогами.

 

Інформацію підготувала бібліотекар І категорії

 відділу соціокультурної діяльності Кириленко Т. І.

 

 

1/50

Апанович, О. Федір Павлолвич Шевченко: історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина / Олена Апанович //«Істину встановлює суд історії» : Зб. на пошану Ф. П. Шевченка. — Київ, 2004-.

Т. 1. — Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип.10. — 2004. — С. 15-125.

 

Шифр зберігання: Б199259-1

 

Стаття знайомить з науковим і творчим доробком Ф. П. Шевченка – першого редактора «Українського історичного журналу».