Вівторок, 5 грудня 2023

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Відділ обслуговування користувачів

Історія відділу починається з 7 січня 1957 року, коли відбулася масштабна реорганізація структури книгозбірні, в т.ч. створено відділ обслуговування читачів. Сьогодні відділ обслуговування користувачів є одним із найбільших у НБУ ім. Я. Мудрого.

Щорічно працівники відділу обслуговують понад 60 тис. користувачів, яким для роботи в читальних залах видається 2 млн примірників документів.

Основною метою діяльності відділу є оперативне та якісне задоволення потреб користувачів в інформації, удосконалення та підвищення якості бібліотечних послуг, організація комфортного бібліотечного середовища.

Обслуговування користувачів здійснюють фахівці, які приділяють велику увагу інтересам користувачів, прагнуть найбільш повно задовольняти їх запити.

Користувачам пропонуються бібліотечні ресурси для роботи в читальних залах (вул. Михайла Грушевського, 1):

1. Книжкові видання підвищеного попиту в період їх найбільш високої запитуваності українською та російською мовами (ІІ поверх);

2. Нові надходження книжкових видань українською та російською мовами (ІІ поверх);

3. Періодичні видання українською та російською мовами за останні 5 років (ІІ поверх).

4. Спеціалізований фонд призначений для оперативного обслуговування користувачів документами правового змісту, який включає: книжкові видання та періодичні видання українською та російською мовами правового змісту за останні 2 роки (Загальний читальний зал № 1, ІІ поверх). cpi@nplu.org

5. Нові надходження обов’язкового примірника з усіх галузей знань (Загальний читальний зал № 1, ІІ поверх). znn@nplu.org

На сьогодні у структурі відділу 5 секторів:

 • Сектор реєстрації користувачів;
 • Сектор інформаційно-консультаційної допомоги користувачам;
 • Сектор обслуговування періодичними виданнями;
 • Сектор підсобних фондів;
 • Сектор обслуговування користувачів загального читального залу № 1.


 Сектор реєстрації користувачів – здійснює: оформлення реєстраційно-облікових документів користувачів НБУ ім. Ярослава Мудрого, надає широку інформацію про структуру, режим роботи, фонди Бібліотеки, знайомить з правилами користування НБУ ім. Ярослава Мудрого.

 

 

 

 

 

 

Сектор інформаційно-консультаційної допомоги користувачам   знайомить користувачів зі структурою та організацією каталогів; надає консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; знайомить із методикою пошуку документів у електронному каталозі, правилами оформлення замовлень на документи.

 

 

 

 

 

Сектор обслуговування періодичними виданнями – здійснює обслуговування користувачів періодичними виданнями українською та російською мовами з усіх галузей знань; надає їм доступ до алфавітно-хронологічного каталогу періодичних видань та поточної картотеки за галузями знань.

 

 

 

 

 

 

Сектор підсобних фондів – здійснює формування підсобного фонду, в якому представлено літературу з усіх галузей знань та обслуговує користувачів. 

Сектор обслуговування користувачів загального читального залу № 1:

– обслуговує користувачів свіжими газетами та журналами; знайомить користувачів з новою літературою, що надійшла до НБУ ім. Ярослава Мудрого; здійснює розсилання списків нових надходжень документів абонентам індивідуального та групового інформування.

 

 

 

 

 • обслуговує користувачів Центру правової інформації документами правового характеру,надає їм доступ до правових баз даних «Ліга: Закон», «Законодавство України».

 

 

 

 

 

Відділ надає послуги:

 • користування підсобним фондом книжкових та періодичних видань з усіх галузей знань;
 • інформування користувачів про нові надходження документів за допомогою книжкових виставок «Нові надходження» на кафедрах видачі літератури з підсобного фонду та періодичних видань, загальному читальному залі №1 та Центрі правової інформації;
 • консультативна допомога досвідчених бібліографів;
 • доступ до нормативно-правових електронних баз даних «Ліга: Закон», «Законодавство України» та власних БД НБУ ім. Ярослава Мудрого;
 • пошук електронних документів за допомогою бібліотекаря;
 • допомога користувачам при самостійній роботі з базами даних;
 • зберігання отриманої у результаті пошуку інформації на електронні носії (Flesh Card).

 

Додаткові (платні) послуги:

 • оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових документів користувачів бібліотеки та їхніх дублікатів;
 • обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на території та у приміщенні бібліотеки (для бібліотечних працівників і студентів бібліотечних ВУЗів, училищ культури і мистецтв – безкоштовно);
 • користування персональним комп’ютером.

Наша адреса:

вул. Михайла Грушевського, 1

м. Київ, 01001

 

Режим роботи:

Понеділок – п'ятниця: з 09:00 до 20:00;

Субота - неділя: з 10:00 до 18:00.

Четверта п'ятниця місяця – санітарний день

 

Контактні телефони:

Завідувач відділу – Цукренко Наталія Михайлівна

тел. (044) 278-43-93

e-mail: vok@nplu.org