Середа, 6 грудня 2023

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Науково-бібліографічний відділ

Науково-бібліографічний відділ утворено в 1991 р. у результаті об’єднання відділів наукової та рекомендаційної бібліографії.

Науково-бібліографічний відділ готує бібліографічні посібники різної жанрової палітри, цільового та читацького призначення; надає методичну допомогу бібліотекам України з питань, що стосуються бібліографічно-видавничої діяльності.

Пріоритетний напрям роботи відділу – створення посібників національної ретроспективної бібліографії, яка нерозривно пов'язана з розвитком національної культури, збереженням духовних цінностей і є засобом обліку досягнень нації, втілених у друкованому слові. У нашому доробку – низка фундаментальних бібліографічних праць – зведених друкованих каталогів, що репрезентують україномовну книгу за 1798–1923 рр.

Відділ плідно працює в галузі персональної бібліографії, створюючи бібліографічні версії життєпису діячів культури і літератури, розкриваючи через їхні біографії історію і сьогодення держави. У численних бібліографічних покажчиках представлено інформацію про життя і творчість Т. Шевченка, М. Лисенка, О. Гончара, М. Вінграновського, І. Драча, І. Дзюби, М. Жулинського, Л. Костенко, В. Симоненка та багатьох інших.

З метою широкої популяризації публікацій з періодичних видань і введення у науковий обіг цінних, часом унікальних матеріалів, відділ створює покажчики, які всебічно розкривають зміст українських журналів, альманахів, наукових збірників. Серед них: «Всесвіт», «Вавилон ХХ», «Кіно», «KINO-КОЛО», «Кур'єр Кривбасу», «Листи до Приятелів», «Слово і час», «Україна. Наука і культура», «Український театр», «Хроніка-2000», а також «Бібліологічні вісті», «Бібліотечний збірник», «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» та ін.

Як центр професійної бібліографії НПБУ забезпечує інформаційний супровід розвитку бібліотечної справи, задовольняє фахові потреби бібліотечної спільноти, створюючи поточні й ретроспективні посібники з питань бібліотечної справи, бібліографознавства, документознавства: «Бібліотекознавство і бібліографія України» (виходить двічі на рік), «Бібліотечна справа і бібліотекознавство України» та «Бібліографознавство України» (виходять кожні п’ять років), «Українське документознавство», «Метабібліографія України» (щорічник), «Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ-початок ХХІ ст.)».

Відділ готує посібники актуальної тематики, зокрема: «Репресії в Україні», «Тої козацької слави повік не забудем», «Сім чудес України», «Тарас Шевченко і Україна» та ін.

Найширшій аудиторії адресовано періодичне видання «Дати і події» (виходить двічі на рік з 2012 р.), на сторінках якого поєднано бібліографічну і фактографічну інформацію про знаменні дати, пам’ятні події та ювілеї видатних діячів української та світової культури.

З виданнями, підготовленими працівниками відділу, можна ознайомитись на сайтах: «Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого» (розділ «Видання НБУ імені Ярослава Мудрого»), «Бібліотечному фахівцю» (розділ «Бібліографи презентують») та Електронна бібліотека «Культура України».

 

      Наша адреса:

вул. Набережно-Хрещатицька, 1, м. Київ, 04070

 

Режим роботи:

понеділок – п’ятниця: 9:00 – 17:30

субота, неділя – вихідні дні

четверта п’ятниця місяця – санітарний день

 

Контактна інформація:

завідувач відділу – Кононенко Валентина Олексіївна           

e-mail: nbv@nplu.org