Вівторок, 5 грудня 2023

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Редакційно-видавничий відділ

 

Відділ створено у 1969 р. для здійснення редакційного опрацювання матеріалів, підготовлених структурними підрозділами Бібліотеки, і подальшого їх друкування на власній поліграфічній базі, котра поступово зміцнювалася та оновлювалася.

Сьогодні роботу відділу підпорядковано завданням, що стоять перед НБУ ім. Ярослава Мудрого як національним закладом і охоплюють майже всі напрями її діяльності.

Редакційно-видавничі процеси покладено на висококваліфікованих, досвідчених спеціалістів, котрі забезпечують повний цикл підготовки матеріалів різних відділів Бібліотеки до їх виходу у світ: редагування, комп’ютерне макетування, художнє оформлення робіт, їх обкладинок, а також поліграфічне виконання окремих видань, зокрема передплатних (виготовлення друкарських форм, друкування, фальцювання, брошурування, взяття в оправу).

Бібліотека щорічно випускає у світ до 125 робіт обсягом понад 400 авт. арк. Це видання наукового, методичного, бібліографічного, довідкового та інформаційного спрямування, матеріали з питань планування і звітності, консультативного характеру тощо. Серед найвагоміших видань, що друкуються за передплатою, – щоквартальний науково-виробничий журнал «Бібліотечна планета», календар знаменних дат «Дати і події».

Сектор реставрації, виконує важливу місію зі збереження документів Бібліотеки шляхом здійснення реставрації та оправлення рідкісних, цінних і сучасних книг із фонду Бібліотеки, проводить дезінфекцію та консервацію документів, що не підлягають реставрації. Щорічно до фонду НБУ ім. Ярослава Мудрого після реставрації повертається понад 3 500 документів.

Відділ здійснює репрографічне відтворення втрачених і пошкоджених документів із бібліотечного фонду, також надається платна послуга з ксерокопіювання матеріалів для користувачів Бібліотеки.

 

Фільм про реставрацію стародрука "Богогласник".

 

Наша адреса:

Боричів узвіз, 13

м. Київ, 01003

 

Контактна інформація:

 

завідувач відділу – Ігнатецька Ірина Анатоліївна

e-mail: rvv@nplu.org

e-mail: rvv2@ukr.net