Субота, 9 грудня 2023

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Статті зі збірників наукових праць

 

Кривошеїн, В. В. Вплив ”Революції гідності” на політичну та правову культуру українського суспільства / В. В. Кривошеїн // Вісник Національного університету ”Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — № 2 (29) С. 37-58. Бп17039-2(29)

 

Ніколаєнко, Н. О. Події революції гідності на Миколаївщині / Н. О. Ніколаєнко // Південь України у вітчизняній та европейській історії : матеріали III Міжнарод. наук.-практ. конф.: 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса. — Одеса, 2016. — С. 185-189. А769978

 

Лазоренко, Ю. Місія Польщі в Революції Гідності / Ю. Лазоренко // Сучасна Україна: конфлікт – трансформація – інтеграція : I Укр.-пол. наук. форум, Olsztyn-Львів, 18-19.12.2015 р. — Львів, 2016. — С. 250-253. А766916

 

Пастушенко, Т. В. Події революції гідності, російська агресія проти України та Друга світова війна: нові питання та виклики для вітчизняних істориків / Т. В. Пастушенко // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали V Міжнар. наук. конф. — Одеса, 2015. — С. 258-264. А756060

 

Лисейко, Я. Нереволюційні трансформації: вплив Революції Гідності на перетворення в українському суспільстві / Я. Лисейко // Сучасна Україна: конфлікт – трансформація – інтеграція : I Укр.-пол. наук. форум, Olsztyn-Львів, 18-19.12.2015 р. — Львів, 2016. — С. 88-94. А766916

 

Костолович, Б. Україно-польський історичний конфлікт: особливості трактування після Революції Гідності / Б. Костолович // Сучасна Україна: конфлікт – трансформація – інтеграція : I Укр.-пол. наук. форум, Olsztyn-Львів, 18-19.12.2015 р. — Львів, 2016. — С. 222-227. А766916

 

Ткаченко, І. В. Передумови революції гідності в Україні: історичний екскурс / Ткаченко І. В. // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції ”Перспективи розвитку сучасної науки” : ([м. Київ], 7-8 трав. 2015 р.): [у 2 ч.]. — Київ, 2015. — Ч. 2 С. 7-10. А759322-2

 

 

 

Насадюк, Ю. С. Реалії політичних цінностей українського суспільства (на прикладі Революції Гідності) / Насадюк Ю. С. // Ґілея : науковий вісник. — Київ, 2014. — Вип. 87 (№ 8) С. 377-380. Бп16470-8(87)

 

 

Гольцман, Кирило. Роль зовнішніх сил у «помаранчевій революції» 2004 року через призму концепції транснаціональної гегемонії. // Політологічні та соціологічні студії. — Чернівці, 2011. — Виборчі процеси в Україні та постсоціалістичних країнах. — С. 364-373 Бп15493-10 .


Давидченко, А. В. «Помаранчева революція»: молодь як фактор політичного процесу. // Науковий вісник. — О., 2011. — N 19 (144). — С. 186-198 Бп16218-19(144) .


Щербенко, Едуард. «Помаранчева революція»: гідність у здобутті інститутів. // Наукові записки. — К., 2009. — Курасівські читання – 2009. — С. 91-100 Бп15344-44 .


Мельничук, І. Різноспекторність підходів до визначення поняття Помаранчева революція. // Науковий часопис. — К., 2008. — Вип. 5. — С. 61-63 Бп14674-5 .


Кіршенблат, Софія. «Помаранчева революція» в Україні як спосіб трансформації масової свідомості. // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — Чернівці, 2008. — Т. 17-18. — С. 213-219 Бп15572-17-18 .


Колодій, А. Ф. Українська «помаранчева» революція: сутність та уроки для транзитології. // Демократичний розвиток України. — К., 2006. — С. 377-383 В58331 .


Бушанський, В. В. Помаранчева міфологія. // Нова парадигма. — К., 2007. — Вип. 61. — С. 63-72 Бп15332-61 .


Бобіна, О. В. «Помаранчева революція» – спроба аналізу з погляду теорії конфлікту. // Розвиток демократії і демократична освіта в Україні. — К., 2007. — С. 16-18 В57880 .


Лазарович, Микола. Українська Помаранчева революція: визначення, рушійні сили, соціальна база. // III Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу». — Луцьк, 2007. — Т. 2. — С. 368-374 В57286-2 .


Поліщук, І. О. Помаранчева революція: демократичний сплеск чи прорив?. // Вісник. — Х., 2007. — Сер. — С. 19-28 Бп2601-760/9 .


Герман, Марина. Помаранчева революція як модель демократизації. // Ми – українці, ми – українські. — Чернівці, 2007. — С. 275-278 А671945 .


Єрємєєв, О. С. Проблема співвідношення влади і свободи в українському суспільстві: «помаранчева революція» – до та після. // Наук. зап. — К., 2006. — Т. 57. — С. 43-47 Бп16361-57 .


Грушко, В. Помаранчева точка біфуркації Східної Європи. // Наук. зап. — Тернопіль, 2006. — Вип. 14. — С. 81-84 Бп15514-14 .


Бевзенко, Л. Помаранчева революція як соціальна біфуркація. // Українське суспільство, 1994-2005. Динаміка соціальних змін. — К., 2005. — С. 22-32 А659578 .


Симончук, О. Помаранчева революція: повстання середнього класу? Так!! За даними моніторингу. // Українське суспільство, 1994-2005. Динаміка соціальних змін. — К., 2005. — С. 62-71 А659578 .


Гундертайло, Ю. Д. Помаранчева революція як форма суспільної ініціації. // Наук. зап. — К., 2005. — Вип. 26, т. 1. — С. 455-458 Бп15256-26/1 .


Білик, О. М. Чи була «помаранчева революція» революцією?. // Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава. — Х., 2005. — С. 294-295 А649599 .


Воропаева, М. И. «Помаранчева революция» в восприятии жителей Крыма. // Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава. — Х., 2005. — С. 298-300 А649599 .


Поліщук, І. О. «Помаранчева революція» в Україні: зміна еліти чи справжня революція?. // Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава. — Х., 2005. — С. 312-314 А649599 .


Кияк, Максим. «Помаранчева революція» в Україні у світлі католицької соціальної доктрини. // Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві. — Чернівці, 2005. — С. 46-48 А650676 .

Бондар, С. «Помаранчевий» як ключове слово поточного моменту в сучасному медіапросторі. // Діалог. Медіа-студії. — О., 2006. — Вип. 4. — С. 158-164 Бп16369-4 .


Помаранчевий збагачувач купажованих нектарів. // Наук. пр. — Одеса, 1996. — Вип. 16. — С. 36-39 Бп533-16 .


Данцева, О. М. Соціально-психологічні особливості антиципації Помаранчевої революції крізь призму контент-аналізу. // Вісник. — Д., 2007. — Вип. 13, N7. — С. 44-51 Бп15008-13/7 .


Ульянов, В. В. Аналіз впливу політичного фактора на стан фондового ринку України (на прикладі подій «помаранчевої революції»). // Науковий вісник. — Чернівці, 2008. — Економічні науки. — С. 251-261 Бп15799-1/1(10) .


Шеретюк, Оксана Миколаївна. Євроінтеграційні проблеми та очікування України у контексті «помаранчевої революції». // Грані. — Д., 2007. — N6 (56). — С. 120-123 Бп14957-6(56) .


Мацієвський, Ю. В. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим в Україні після «помаранчевої революції». // Розвиток демократії і демократична освіта в Україні. — К., 2007. — С. 38-46 В57880 .


Павлюк, Оксана Володимирівна. Формування іміджу України на сторінках New York Times в період Помаранчевої революції. // Міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». — Суми, 2008. — [Секція 1]. — С. 167-170 М2487-1 .


Бабічев, Є. Р. Основні підходи до висвітлення проблем «помаранчевої революції» в Україні в сучасних умовах. // Вісник. — Х., 2007. — Сер. — С. 38-42 Бп2601-760/9 .


Злобіна, О. Динаміка групових емоційних настроїв: до і після помаранчевої революції. // Соціальні виміри суспільства. — К., 2006. — Вип. 9. — С. 203-215 Бп14700-9 .


Зливков, В. До аналізу психологічних чинників перемоги «Помаранчевої революції» (10 кроків до перемоги). // XXI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. — К., 2006. — Кн. 5. — С. 68-72 М2427-5 .


Головаха, Є. Соціальне самопочуття населення України до і після помаранчевої революції. // Українське суспільство, 1994-2005. Динаміка соціальних змін. — К., 2005. — С. 95-106 А659578 .


Поснова, Т. П. Вплив помаранчевої революції на динаміку психологічних змін політичної соціалізації студентів. // Проблеми загальної та педагогічної психології. — К., 2005. — Т. 7, вип. 4. — С. 231-241 Бп15335-7/4 .


Марценюк, Т. О. Про що говорить Майдан: якісний контент-аналіз надписів на плакатах учасників «Помаранчевої революції». // Наук. зап. — К., 2005. — Т. 46. — С. 60-65 Бп16373-46 .


Надворняк, Ю. Й. Становлення нації: простір і час «помаранчевої» революції. // Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава. — Х., 2005. — С. 309-312 А649599 .


Тоїчкін, О. М. Сучасні політичні партії України як суб’єкти «Помаранчевої революції». // Держава і право. — К., 2005. — Юридичні і політичні науки. — С. 675-680 Бп14476-28 .


Тепляков, Н. Н. Психосемантический анализ восприятия политических лидеров в период «помаранчевой» революции. // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — О., 2007. — Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. Вип. 34. — С. 255-267 Бп14890-33-34 .