Субота, 9 грудня 2023

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

«Електронний каталог»

 
 
 
А789677
Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності / [М. Дорошко та ін.] ; наук. ред. М. Дорошка і В. Балюка ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Центр Східної Європи і ф-т політології Ун-ту М. Кюрі-Склодовської в Любліні. — Київ : Ніка-Центр, 2018. — 279 с. : табл. — Бібліогр.: с. 263-278 та у підрядк. прим.
— Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
I. Дорошко Микола II. Балюк Валентин III. Петрась Марек
3318262:кхн
 
 
 
Б355245

Вітер, Михайло. Літопис революції гідності / Михайло Вітер. — Львів : Піраміда, 2017. — 279 с. : іл., [8] арк. фотоіл.

3298555:кхн
3309906:кхн
 
   
Б352477

Палій, Олександр Андрійович. Історія України : [від княжої доби до Революції гідності] / Олександр Палій. — Вид. 3-тє. — Київ : К.І.С., 2017. — 594, [1] : іл. — (Історична серія).

3271320:кхн
 
   
Р660328

Шалінський, Ігор Петрович. Культурний код українського плаката революції гідності : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шалінський Ігор Петрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — Київ, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13-14.

 
   
А775587

Микулинський, Іван Миколайович. Революція Гідності – Майдан / Іван Микулинський. — Чернівці : Друк Арт, 2017. — 798 с., [32] арк. фотоіл. — Бібліогр.: с. 737-767. — Покажч.: с. 768-796.

3274761:кхн
 
   
Б353756

Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи : матеріали парлам. слухань у Верхов. Раді України, 19 жовт. 2016 р. / Верхов. Рада України, Ком. у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерорист. операції та людей з інвалідністю ; [упоряд. Ю. П. Дяченко]. — Київ : Парлам. вид-во, 2017. — 206, [1] с. : табл. — (Парламентські слухання).

Серія засн. 2015 р.

 

3284368:кхн
 
   
Б353719

Майдан. Свідчення : Київ, 2013–2014 рр. : [добірка свідчень про події Революції Гідності в Україні] / за ред. Леоніда Фінберга та Уляни Головач. — Київ : Дух і Літера : Києво-Могилян. бізнес шк. (kmbs), 2016. — 777, [1] с. — (Бібліотека спротиву, бібліотека надії).

3284582:кхн
 
   
А774437

Ми любили Вас всіх, та найдужче – свою Україну. Революції Гідності привячується : метод.-бібліогр. матеріали / Львів. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд. і наук. ред. І. Лешнівська]. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 79, [1] с. : іл. — (Поборники державності України).

3273831:сопс
 
   
А767154

Трохимчук, Степан Васильович.

Від майдану до майдану : декада боротьби і сподівань : [присвяч. аналізу політ. та соц.-екон. ситуації в Україні та світі, обумовл. буремними подіями Помаранч. революції та Революції гідності] / Степан Трохимчук ; [передм.: І. Юхновський] ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Львів. навч.-наук. центр УжНУ, Львів. обл. від-ня Вс[е]укр. об-ня ветеранів. — Львів : Простір-М, 2015. — 389, [1] с.

3250623:кхн
 
   
А756960

Щербак, Володимир 

Мій Майдан : Революція Гідності, листопад 2013 – лютий 2014 / Володимир Щербак. — Київ : ЗН УА, 2015. — 269, [1] с. : іл.

Без тит. арк.

 

3220015:кхн
 

 
Б347057

Гук, Натал

Євромайдан : [звичайні герої] / Наталя Гук ; [ред. Ю. Шутенко]. — Київ : Брайт Стар Паблишинг, 2015. — 139, [4] с. : іл.

3208025:кхн
 
   
А756282

Революція гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України : наук.-метод. матеріали / Головко Володимир, Палій Олександр, Черевко Оксана, Янішевський Сергій ; за заг. ред. Павла Полянського ; [М-во освіти і науки України]. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33–34 та у підрядк. прим.

- Революції - Історія - Україна - 2013–2014 рр. - Методичні посібники
- Збройні конфлікти - Історія - Україна - 2014–2015 рр. - Методичні посібники
- Збройні конфлікти - Історія - Росія - 2014–2015 рр. - Методичні посібники

3218262:кхн
3218263:кхн
 
   
А747920

Майдан. (Р)еволюція духу / авт. і куратор проекту Антін Мухарський. — Київ : Наш формат, 2014. — 302, [3] с. : іл.

3198808:кхн
 
   
А746788

Євромайдан: хроніка в новелах / [упорядкув. Карп’юк В.]. — Брустурів : Дискурсус, 2014. — 211, [2] с.(. — Новела по-українськи).

У змісті: Владислав Івченко; Олексій Чупа; Марина Єщенко [та ін.]

3195497:кхн
3205054:кхн
 
   
А743327

Євромайдан: хроніка відчуттів : [колекція есе] / Прохасько [та ін. ; упорядкув. Карп’юк В.]. — Брустурів : Дискурсус, 2014. — 151, [1] с. : іл.

3186420:кхн
 
   
А743313

Євромайдан : Лірична хроніка : [поетична колекція / малюнки Марисі Рудської]. — Брустурів : Дискурсус, 2014. — 45, [1] с. : ил.

Текст укр., рос.

3186356:кхн
3205129:кхн
 
   
Б346324

Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М. та ін. ; упорядкув. і заг. ред. Задорожній О. В.] ; Укр. асоц. міжнар. права. — Київ : К.І.С., 2014. — 1013 с. — Бібліогр. в подстроч. примеч.

Кн. в суперобкл..— Авт. зазнач. на с.1010-1013

 

3203198:цпі


 
   

Паливода, Анжеліка Ігорівна

 Революція гідності [Електронна копія] : [картина] : папір, гуаш / худож. А. Паливода ; викл. О. Б. Соловйова ; Київ. дит. Акад. мистецтв. — К., 2014.

Назва з екрана

 

 
   
А743404

Майдан гідності! (Пам’яті ”Небесної сотні”) : (Пам’яті ”Небесної сотні”) / упоряд. Сергій Козак. — Київ : Літ. Україна, 2014. — 203 с.(. — Бібліотека газети ”Літературна Україна”; №9-2014).

3186354:кхн
 
 
 
А757390

Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву / [авт. проекту О. Забужко ; упоряд. Т. Терен ; іл. О. Клачинська]. — Київ : Комора, 2014. — 310, [1] с., [24] с. іл.

3219429:кхн
 
   
А755293

Токмань, Ганна Леонідівна 

Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. — Ніжин : Лисенко М. М., 2015. — 97, [1] с.

3213893:кхн
 
   
Б347025

Небесна сотня : [книга-посвята / К. Богданович та ін. ; упоряд. О. Трибушна, І. Соломко ; передм. Патріарха Філарета, о. Г. Коваленка, О. Святослава]. — Харків : Фоліо, 2015. — 205, [1] с. : іл.

Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

 

3212007:кхн
 
   
Б347264

Кошкина, Соня

 Майдан : Нерассказанная история : главное расследование событий Революции / Соня Кошкина ; [ред. О. Пасічник]. — Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2015. — 403 с.

Справжнє ім’я авт.: Ксения Василенко

 

3211763:кхн
 
   
В69344

Ірванець, Олександр

 Пісні війни : вірші останніх років / Олександр Ірванець. — Київ : Дух і літера, 2014. — [36] с. : іл.

3210098:кхн


 
   
Б347190

Загребельний, Ігор

 Майдан. Хроніки недореволюції : [2013–2014 рр.] / Ігор Загребельний. — Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2014. — 94, [1] с.

3209331:кхн
3215116:кхн
 
   
Б347056

Кошкіна, Соня

 Майдан : Нерозказана історія : головне розслідування подій Революції Гідності / Соня Кошкіна ; [ред. М. Іванцова]. — Київ : Брайт Стар Паблишинг, 2015. — 394 с., [12] арк. іл.

Справжне ім’я авт.: Ксенія Василенко
3208024:кхн


 
   
Б346508

Василь Третецький

Один із Небесної Сотні : [фотоальбом / упоряд. В. Козоріз]. — [Б. м.] : Майдан, 2014. — 77, [1] с. : іл., портр.

Без тит. арк.

 

3206037:кхн
 
   
Б346336

Відлуння Майдану : [збірка] / Борщів. районне літ.-мистец. об-ня ”Ліра” ; [упоряд.: Л. М. Любарська]. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 285, [2] с. : іл.

3203584:кхн
 
   
Б346324

Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М. та ін. ; упорядкув. і заг. ред. Задорожній О. В.] ; Укр. асоц. міжнар. права. — Київ : К.І.С., 2014. — 1013 с. — Бібліогр. в подстроч. примеч.

Кн. в суперобкл..— Авт. зазнач. на с.1010-1013

 

3203198:цпі 
   
А748858

Орлова, Юлия

 111 дней Майдана: записки киевлянки : timeline-роман / Юлия Орлова ; [пер. англ. мовою С. Ципко]. — Київ : Дуліби, 2014. — 143 с. : іл.

Парал. тит. арк. англ.

 

3201424:кхн
 
   
А747859

Літопис самовидців : дев’ять місяців українського спротиву / [упоряд.: Т. Терен ; передм.: С. Алексієвич]. — Київ : КОМОРА, 2014. — 310, [1] с. : кольор. іл.

3199040:кхн
3199709:кхн
3220968:кхн
 
   
В68248

[94] дні : Євромайдан очима ТСН / [ред.: А. Чех (голов.), Л. Таран]. — Київ : Основи, 2014. — CLXIX с. : іл.

Паг. рим., араб..— Кн. описано за обкл.

 

3197849:кхн
3225077:кхн
 
   
Б344820

Небесна сотня : [книга-реквієм / К. Богданович та ін. ; упоряд.: О. Трибушина, І. Соломко]. — Харків : Фоліо, 2014. — 205, [1] с. : фотоіл.

Авт. зазнач. на звороті тит. арк.— Текст укр., рос.

 

3197947:кхн
3203718:кхн
 
   
Б344680

Виноградов, Олег

 Слово Майдана : [публицист. произведение, полиистическое исслед.] / Олег Виноградов. — Киев : Корбуш, 2014. — 527 с. : ил.

Текст рус., укр.

 

3197946:кхн
 
   
А747405

Аниловская, Ирина

 Война: переписка одноклассников / Ирина Аниловская. — Киев : Альфа Реклама, 2014. — 121 с. : ил. — Библиогр. в тексте.

3197677:кхн
 
   
В68143

Люди Майдану. Хроніка : листоп. 2013 – берез. 2014 : [фотоальбом] / за заг. ред. Лариса Івшиної ; [упоряд.: Р. Канюка, М. Семенченко, А. Жуков ; тексти: Марія Семенченко ; фот. Р. Канюки та ін.]. — Київ : Укр. прес-група, 2014. — 238 с. : фот.(. — Бібліотека газети ”День”).

Кн. у суперобкл.

 

3195794:кхн
3200743:кхн
 
   
В68064

Мухарський, Антін Д.

 Майдан. Rеволюція духу : [альманах] / Антін Мухарський ; [упоряд. і літ. ред. І. Корнелюк]. — Київ : Наш формат, 2014. — 144 с. : фотоіл.

3195790:кхн
 
   
В68124

Майдан. (Р)еволюція духу = Maidan. Spirit (R)evolution : 50 найкращих фото : [проект / А. Мухарський ; пер. на англ. О. Щербина]. — Київ : Фамільна друк. Huss, 2014. — 63, [2] с., включ. обкл. : фот.

Текст та підписи під фот. парал. укр., англ.— На обкл. назва парал. укр., англ.— Б. тит. арк.

 

3195722:кхн


 
   
А745644

Ткаченко, Василий Николаевич

 Украина – не Россия: испытание Майданом / Василий Ткаченко. — Киев : Знания Украины, 2014. — 91 с. — Библиогр.: с. 84-91.

3192919:кхн


 
   
Б343392

Бердинських, Крістіна

 Єлюди : теплі історії з Майдану : [блог-щоденник] / Крістіна Бердинських. — Киев : Брайт Стар Паблішинг, 2014. — 179 с. : іл.

3186967:кхн
 
   
А743382

Щербенко, Едуард

 Майдан 2013 : політико-польова проза / Едуард Щербенко. — Київ : Антиквар, 2014. — 90, [1] с. : іл.

3186619:кхн
 
   
А743404

Майдан гідності! (Пам’яті ”Небесної сотні”) : (Пам’яті ”Небесної сотні”) / упоряд. Сергій Козак. — Київ : Літ. Україна, 2014. — 203 с.(. — Бібліотека газети ”Літературна Україна”; №9-2014).

3186354:кхн
 
   
Б342975

Перепічка, Євген Васильович

 Майдан 2013-2014 рр. : в ілюстраціях / Перепічка Євген, син Василя. — Львів : Растр-7, 2014. — 76, [1] с. : іл.

Б. тит. арк.

 

3184411:кхн
 
   
Б342713

Борітеся – поборите! : поетика революції / [уклад. та авт. передм. О. М. Уліщенко]. — Харків : Vivat publishing, 2014. — 95 с. : іл.

3182082:кхн


 
   
В67285

Базалук, Олег

Война в Украине. Репортаж из горящего Киева : Два кровавых февральских дня / Олег Базалук. — Киев : МФКО, 2014. — 23 с. : ил.

3182080:кх
3182381:кх
3182382:кх
 
   
А741813

Залевский, Виктор Валентинович

Не умолкай, Майдан, не умолкай! : революція гідності очима херсонця : [поэзия] / Виктор Залевский. — Черновцы : Букрек, 2014. — 103 с. : ил.

Текст рус., укр.

 

3180514:кхн
3186059:кхн


 
   
А737598

Шеляженко, Юрій Вадимович

 Мій Євромайдан / Юрій Шеляженко. — 2-е вид. переробл. та доповн. — К. : Ю. В. Шеляженко, 2013. — 30, [1] с. : іл.

3171832:кхн
3171928:кхн
 
   
А736118

Шеляженко, Юрій Вадимович

 Мій Євромайдан / Юрій Шеляженко. — К. : Ю. В. Шеляженко, 2013. — 22, [1] с. : іл.

3169274:кхн
3169315:кхн
 
   
А705870

Костюк, Тетяна Олександрівна

Помаранчева революція: історична зумовленість та історична невизначеність / Т. О. Костюк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Персонал, 2011. — 114 с. : іл. — Бібліогр.: с. 104–114 та у підрядк. прим.

2995640:кх
2998563:пф
 
   
А663949

Хоменко, Іван Іванович

 Помаранчева революція : [Вірші]. — Черкаси : [Вовчок], 2005. — 143 c.

2904438:кх
2909777:кх
 
   
Б325296

Гайда, Юрій Іванович

Помаранчева революція і турківчани. — Ужгород : Патент, 2006. — 71 с. : іл.

2902868:кх
 
   
А660805

Панасюк, Броніслав Якович

Помаранчева революція в променях національної ідеї : Іст.-худож. нарис / Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 175 с. — Бібліогр. у підрядк. прим.

2898212:кх
2907028:кх
 
   
А653693

Помаранчева революція: внутрішній та зовнішній аспекти / [Ред.-упоряд. Л.Кудіна та ін.]. — К. : [Молодіжна альтернатива], 2005. — 78, [1] с. : табл.

2882694:кх
2899936:кх
 
   
А648722

Гальчинський, Анатолій Степанович

 Помаранчева революція і нова влада / Ін-т стратег. оцінок ; [Голов. ред. С.Головко]. — К. : Либідь, 2005. — 366, [1] с. — Бібліогр. у підрядк. прим.

2864184:пф
2868899:кх
2879830:кх
 
   
А643215

Пастух, Роман Іванович

 Помаранчева революція. — Дрогобич : Відродження, 2004. — 23 с.

2856106:кх