Вівторок, 18 червня 2024

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Електронний каталог

А742526

Аксіологічна місія християнства на Русі: здобутки та втрати сучасників (з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі) : III Всеукр. наук.-практ. конф. ”Андріївські читання” : 13 груд. 2013 р. : матеріали / Запоріз. єпархія Укр. Православ. Церква ; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2013. — 147 с. — Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.

Назва обкл.: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Андріївські читання”, ”Аксіологічна місія християнства на Русі: здобутки та втрати сучасників (з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі).— Текст укр., рос.

 

3184527:кхн
ББК: Э34-4я431
В67017

Історія хрещення Київської Русі / [Бокієвський В. Ф. ; редкол.: Г. Б. Мунін]. — К. : Кондор, 2013. — 62, [1] с. : іл.

3178767:кх
ББК: Э372.27-341.4-011.1,0
+ Т3(4УКР)41-08,021”1025”
В66216

Відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі / М-во культури України, Нац. заповідник ”Софія Київська”. — К. : Нац. заповідник ”Софія Київська”, 2013. — [29] арк. : кольор. іл.

Б. тит. арк.

 

3166080:кх
ББК: Э372.27–341.4–011.1м8я61
А689170

Чиженок, Юрій Анатолійович

 О хрещенні Русі / Юрій Чиженок. — Запоріжжя : ЛІПС, 2009. — 75 с. : іл. — Бібліогр.: с. 74-75.

2956723:кх
ББК: Э372.24-341.4-011.1
Р596280

Руссова, Владлєна Миколаївна

 Літературна історія літописних оповідань про хрещення Русі (XI-XVIII ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Руссова Владлєна Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 18 c.

:кх
ББК: Ш43(4УКР)(=411.1)
Ш6(2=Ук)
В12

Ваврик, В. Р.

 Крещение Руси : поема на основі літописного переказу / Варик В. Р. — Львів : Друк. ”Альфа”, 1938. — 24 с.

2432136:рк
ББК: Ш6(2=Ук)153-51
А745221

Владимир Святой и Крещение Руси : междунар. науч. конф. : Киев, 26-27 июля 2013 г. / Ин-т археологии НАН Украины [и др. ; под ред. П. П. Толочко]. — Киев : АДЕФ-Украина, 2014. — 255 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.

Текст рус., укр.

 

3187881:кхн
3225994:кхн
3226664:кхн
3235571:кхн
ББК: Т3(4УКР)41–532.1<Володимир>.я431
+ Э372.27–341.4–011.1я431
А732743

Радзиевский, Виталий Александрович

 Избранные произведения к 1025-летию Крещения Руси / Радзиевский Виталий Александрович ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ.нац. ун-т культури і мистец. — К. : Логос, 2013. — 247 с.

3160592:кх
ББК: Ш44(4УКР)2(=411.2){6}«XX ст.»*46-61
А690328

Духопельников, Владимир Михайлович

 Крещение Руси / В. Духопельников. — Х. : Фолио, 2009. — 119, [2] с.(. — Знаменитые события истории Украины). — Библиогр.: с.119-120.

Авт. на обл. не указан.— Сер. осн. 2009 г.

 

2960353:кх
ББК: Э372.24-341.4-011.1
+ Э372.27-341.4-011.1
+ Т3(4УКР)41,02
А345722

Голобуцький, Петро Володимирович

 Православ’я: хрещення Русі – правда і вигадки. — Київ : Політвидав України, 1981. — 78 с.(. — Бесіди з віруючими).

2164373:кх
2051216:кх
ББК: Э372.27
В47741

Историческое описание начала Руси и ее крещения / Под ред. Б. Толстого. — СПб. : Б. и., 1888. — 32 с. : ил.

Всенар. юбил. изд. в память 900-летия Крещения Руси

 

2670887:рк
ББК: Э372.27-341.4-011.1
+ Т3(4РОС)414-08
В58202

1020-летие крещения Руси : (988-2008). — [Б. м.] : Известные имена, 2008. — 35 с., включ. обл. : ил., портр.

2930854:кх
2935868:кх
ББК: Э372.27-655.9(4УКР-4ХАР)я6
Б343610

Иоанн (Курмояров; диакон)

Крещение Руси: мифы и реальность / диакон Иоанн (Курмояров). — Киев : Книгоноша, 2013. — 333 с. — Библиогр. в ссылках в конце гл.

3188411:кхн
ББК: Э372.27-341.4-011.1,0
+ Т3(4УКР)41-08,02
А627014

Захарченко, В. К.

 Крещение Руси : Истор. поэма. — Х. : Б. и., 2003. — 223 с. : ил.

2826604:кх
ББК: Ш44(4УКР)2(=411.2){6}”XX”*45-11
В51347

Сборник в память 900-летия крещения Руси / Под ред. А.И.Соболевского. — К. : Тип. С.В.Кульженко, 1888. — 128 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

2775262:рк
ББК: Э372.27-341.4-011.1
А758898

Духопельников, В.

 Володимир Великий / В. Духопельников. — Харків : ПЕТ, 2015. — 125, [2] с.(. — Програма ”Українська книга”). — Бібліогр.: с. 125–126.

Авт. на обкл. не зазнач.
3227964:кхн
3227965:кхн
3228810:кхн
ББК: Т3(4УКР)41-532.1<Володимир Великий>,02
А757316

Ричка, Володимир Михайлович

 Лицар духу: Володимир Великий в історії та пам’яті / Володимир Ричка ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. — 131 с.(. — Бібліотека ”Українського історичного журналу”). — Бібліогр. у підрядк. прим.

3221474:кхн
3230177:кхн
ББК: Т3(4УКР)41-532.1<Володимир Великий>.я9