Неділя, 3 грудня 2023

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Проект

 

Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

 

  1. Загальні положення.

1.1. На території  України функціонує мережа публічних (загальнодоступних) бібліотек, основним завданням яких є забезпечення інформаційних, освітніх, культурних потреб громадян за місцем проживання.

1.2. Бібліотечне обслуговування окремих категорій населення  може здійснюватися спеціалізованими бібліотеками (для дітей, юнацтва).

1.3. Публічні бібліотеки можуть входити до складу централізованих бібліотечних систем.

1.4. Рішення про створення публічних бібліотек (централізованих бібліотечних систем) приймаються органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства та цих Мінімальних соціальних нормативів.

1.5. Рішення про реорганізацію, ліквідацію публічних бібліотек (централізованих бібліотечних систем) приймаються  органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства з врахуванням норм ст. 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  цих Мінімальних соціальних нормативів.

1.6. Зона обслуговування публічної бібліотеки може включати окремий населений пункт, його частину або кілька населених пунктів.

1.7. Публічні бібліотеки (централізовані бібліотечні системи) повинні бути доступні населенню не менше 40 годин на тиждень.

1.8. Щорічне оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек повинно становити не менше 1 примірника книг, періодичних видань  на 10 жителів зони обслуговування відповідної бібліотеки.

1.9. У публічних бібліотеках організовуються пункти доступу населення до мережі Інтернет.

1.10. Для визначення штатної кількості працівників публічних бібліотек  використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері культури.  1. Організація мережі публічних бібліотек у сільській місцевості.

2.1. На  території кожної сільської ради повинна функціонувати, як мінімум, одна публічна бібліотека (як самостійний заклад культури або філія централізованої бібліотечної системи).

2.2. У сільській місцевості публічна бібліотека відкривається на 500-750 жителів зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не перевищує 3 км.

2.3. У селах, селищах, віднесених до гірських населених пунктів відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», публічна бібліотека може функціонувати у кожному населеному пункті не залежно від кількості населення.

2.4. У населених пунктах, де публічні бібліотеки відсутні, бібліотечне обслуговування     населення     здійснюється     за допомогою  нестаціонарних  форм  обслуговування  (бібліотечний  пункт,  бібліобус тощо).

2.5. Бібліотечний пункт (територіально відокремлений підрозділ публічної бібліотеки, де працює її штатний працівник)  повинен бути доступний населенню не менше 16 годин на тиждень.

2.6. Кількість бібліобусів, графіки та місця їх стоянок визначаються виходячи з потреб населення.

2.7. У адміністративному центрі району функціонує центральна районна бібліотека  як самостійний заклад або структурний підрозділ централізованої бібліотечної системи.

2.8. За рішенням відповідних органів місцевого самоврядування можуть створюватися сільські, селищні, районні бібліотеки для дітей.

 

  1. Організація мережі публічних бібліотек в містах та селищах міського типу.

3.1. Бібліотечне обслуговування міського населення організовується з таким розрахунком, щоб відстань між публічними бібліотеками була не меншою 3 км.

3.2. У містах із населенням понад 500 тис. чоловік відкривається одна публічна бібліотека на 25-30 тис. жителів.

3.3. У містах із населенням  від 100 тис. до 500 тис. чоловік  відкривається одна публічна бібліотека на 20-25 тис. жителів.

3.4. У містах з населенням від 50 тис. до 100 тис. чоловік відкривається одна публічна бібліотека на 15-20 тис. жителів.

3.5. У містах   та селищах міського типу із населенням до 50 тис.  чоловік відкривається одна публічна бібліотека на 10-15 тис. жителів.

3.6. У містах та селищах міського типу, населення яких не перевищує 5 тис. жителів, повинна функціонувати, як мінімум, одна публічна бібліотека.

3.7. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна
наукова    бібліотека,   яка   є   головним   закладом   у   сфері
бібліотечно-інформаційного        обслуговування        населення,
науково-дослідним,    методичним,   координаційним   центром   для бібліотек усіх систем і  відомств  області,  центральним  обласним книгосховищем,   обласним   депозитарієм  краєзнавчої  літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного абонементу, у столиці Автономної Республіки Крим - республіканська універсальна наукова бібліотека, містах Києві та Севастополі - центральні міські бібліотеки з такими ж функціями. Обласна універсальна наукова бібліотека формує, зберігає та надає в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовує взаємовикористання бібліотечних ресурсів відповідних територій.

3.8. За рішенням відповідних органів місцевого самоврядування можуть створюватися міські, обласні бібліотеки для дітей, юнацтва.